UNESCO HAKKINDA

Dünya Belleği Programı

UNESCO Dünya Belleği Programı, insanlığın tarihi, kültürel sosyal belleğini oluşturan ve savaş, doğal afet gibi nedenlerle ortadan kaybolma tehlikesi bulunan belge ve bilgilerin yeryüzünün ortak değerleri olarak korunmasını ve dijital ortamda paylaşılmasını sağlamak üzere UNESCO tarafından 1992'de oluşturulmuş programdır.;

İlk toplantısını 1993 yılında Polonya’nın Pultusk şehrinde gerçekleştiren Dünya Belleği Programı Uluslararası Danışma Kurulu o tarihten her iki yılda bir düzenli olarak bu yana konunun uzmanları ile bir araya gelir. Program çerçevesinde 1995 yılında Dünya Belleği Kütüğü oluşturulmuş ve kütüğe ilk kayıt 1997 yılında alınmıştır.

UNESCO Dünya Belleği Programı'nın üç ana hedefi bulunur:

1-Yeryüzünün belgesel mirasının en uygun tekniklerle korunmasını kolaylaştırmak
2-Belgesel mirasa evrensel erişim konusunda yardımcı olmak
3-Belgesel mirasın varlığı ve önemi hakkında dünya çapında farkındalık oluşturmak

Dünya Belleği Kütüğüne aşağıdaki belgesel miraslarımız kaydedilmiştir:

Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (2001)
Boğazköy Hitit Tabletleri (2001)
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi İbn-i Sina Yazmaları Koleksiyonu (2003)
Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi (2013)
Kültepe Tabletleri (2015)
Divanü Lügati’t-Türk (2017)
Piri Reis’in Haritası (2017)

Dünya Belleği Kütüğüne aşağıdaki belgesel miraslarımız kaydedilmiştir:

Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (2001)
Boğazköy Hitit Tabletleri (2001)
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi İbn-i Sina Yazmaları Koleksiyonu (2003)
Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi (2013)
Kültepe Tabletleri (2015)
Divanü Lügati’t-Türk (2017)
Piri Reis’in Haritası (2017)

Copyright 2017 | BURSA UNESCO DERNEĞİ

By idedesignoffice.com