UNESCO HAKKINDA

Anma ve Kutlama Yıldönümleri

“UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programı” çerçevesinde, üye devletlerce önerilen UNESCO idealleri ve ilkeleriyle koşut kişi veya olayların 50 ve katlarına denk gelen yıldönümleri, iki yılda bir düzenlenen UNESCO Genel Konferansı sırasında oylanarak karara bağlanmaktadır.

Şimdiye kadar Mevlana Celaleddin Rumi’nin Doğumunun 800. Yıldönümü, Evliya Çelebinin Doğumunun 400. Yıldönümü, Mimar Sinan’ın Ölümünün 400. Yıldönümü, Pîrî Reis Haritasının 500. Yıldönümü ve Türk ve İslam Eserleri Müzesinin Kuruluşunun 100. Yıldönümü gibi dosyalarımız anılan program kapsamına alınmıştır. 03-18 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO 38. Genel Konferansı’nda ise 2016 yılı için şair ve sufi “Ahmed Yesevi’nin Ölümünün 850. Anma Yıldönümü” ve bilim adamı “Fuad Köprülü’nün Ölümünün 50. Anma Yıldönümü” dosyaları UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programı’na kabul edilmiş olup 39. Genel Konferans’ta görüşülmek üzere önerilen Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eserinin yazılışının 950. yıldönümü, Besteci Kurmangazi’nin doğumunun 200. yıldönümü ve Edip Ahmet Yükneki’nin Atabetü’l Hakayık adlı eserinin yazılışının 100. yıldönümü Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programı 2018-2019 dönemine alınmış bulunmaktadır.

Copyright 2017 | BURSA UNESCO DERNEĞİ

By idedesignoffice.com