UNESCO HAKKINDA

Avrupa Birliği Projesi

AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ

Bu proje ile Cumalıkızık yerleşimleri sınırlar içindeki uzun sürekli işsizlerin, kadınların, vasıfsız gençlerin, kültür turizmine katılımları aracılığı ile iş ve meslek sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Proje, Cumalıkızık yerleşiminin kültür turizminden yararlanarak işsizlerin iş sahibi olmaları amacı ile kültür turizminini oluşturacak konularda kursların açılması ve bu kurslar   için bir eğitim merkezinin oluşturulmasıdır.  Proje yararlanıcıların yerel ve ulusal yetkililer ile iletişim kurabilmeleri (yabancı dil eğitimi), mevcut olan tüm iletişim teknolojileri  öğrenmelerini  (Bilgisayar Eğitimi)  ve  bunları kullanmalarını  ve son olarak  istihdam  edilebilirliklerini artıracak beceriler geliştirmelerini sağlayacaktır. Projenin uzun dönemli amacı, benzersiz bir yerel eğitim merkezinin kurulması, girişimcilerin yaratılması, istihdam oranının kalıcı olarak yükseltilmesi ve toplumsal kalkınmanın sağlanmasıdır.

Genel Amaçlar:

- Cumalıkızık yerleşiminde kültür turizmi yoluyla kadınlar ve gençlerdeki işsizliği ve yoksulluğu önlemek.
- Değişen ve gelişen piyasa koşullarına karşı uyum sağlayabilecek, çabuk ve kolay iş bulabilecek kadınlar ve işsiz gençler için olanak sağlamak.
- Kültür turizmine katkı sağlamak amacıyla yerel ev yemekleri, el dokumacılığı, ponsiyonculuk ve ağaç oymacılığı alanlarında girişimciler oluşturmak.
- Tarihi  ve doğal güzelliklere sahip Cumalıkızık yerleşimini her yönden tanıtarak, özelde yerel genelde ulusal anlamda turizme katkı sağlamak.
- Yeni bilgi teknolojileri ve hizmetlerinin kullanımı sayesinde yararlanıcıların kendi gelirlerini ve bunun yanı sıra yerel düzeyde sosyal çevrelerinin gelirlerini arttırmalarını sağlayacak bir modelin yaratılması ve uygulanması;
- Yararlanıcıların ve ailelerinin yerel işgücü piyasasında aranan niteliklere sahip olabilmeleri için becerilerinin arttırılmas
- Benzersiz bir yerel eğitim merkezinin kurulması, girişimcilerin yaratılması, istihdam oranının kalıcı olarak yükseltilmesi ve toplumsal kalkınmanın sağlanmasıdır.

Özel Amaçlar:

- Cumalıkızık yerleşiminde kadınlara ve gençlere yönelik meslek edindirme ve beceri kursları düzenlemek.
- Cumalıkızık yerleşiminde kültür turizmini geliştirme merkezinin kurulması.
- Bölge insanını kültür turizmini anlamaları, kavramaları, benimsemeleri, uyum sağlamaları ve girişimci bir anlayış kazanmaları amacıyla seminerler düzenlemek.
- Yerel ev yemekleri ve doğal ürünleri (erişte-bulgur-ahududu reçeli, marmelatı, gözleme gibi) üretimini ile eğitim kursları düzenlemek.
- Halkı el dokumacılığına teşvik ederek, üretim yapmalarına olanak sağlayacak becerin kursları düzenlemek.
- Bölgenin tarihsel ve mimari özelliklerini görmek için gelen yerli ve yabancı turistlerle iyi bir iletişim kurabilmeleri için İngilizce kursları açmak.
- Bölgeyi ziyarete gelen yerli yabancı turistlere iyi bir ev sahipliği yapabilmek ve konukseverliğini gösterebilmek için pansiyonculuk kursları açmak.
- İletişim ve bilgi teknolojileri alanında istihdam sağlamak ve girişimcilik özelliklerini geliştirmek için bilgisayar kursları düzenlemek
- Bölgede yaşayan halkın yaşadıkları evlerin tarihsel dokusunu bozmadan kendi evlerini onarabilmelerine olanak sağlayacak ağaç işleri ile ağaç oymacılığı kursları düzenlemek
- Yararlanıcıların grupları için faydalı olacak konularda eğitimlerin verilmesi ve standardizasyonun sağlaması
- Yerel düzeyde hedef guruplar için faydalı olabilecek çeşitli bilgileri içeren bir veritabanı oluşturmak.

Hedef kitle listesi ve doğrudan ve dolayı yararlanıcıların tahmini sayısı:

Genel hedef grup, Cumalıkızık Yerleşimi sınırları dâhilinde ikamet eden nüfusun tamamıdır. (Bunlardan 390’ı bayan ve 315 erkek olmak üzere toplam 705 kişidir.) Özel hedef grubu ise, bu bölgede yaşamakta olan kadınlar, vasıfsız işsizler ve gençlerdir.

Doğrudan ve dolaylı yararlanıcılar;

-Cumalıkızık yerleşkesinde oturan ilk  öğrenimlerini tamamlamamış ve son iki yıldır istihdam edilmiş 16-30 yaş arası 85 gençten oluşmaktadır.
-Cumalıkızık yerleşkesinde oturan  ilk öğrenimlerini tamamlamamış 16-40 yaş arası 200 kadından oluşmaktadır .
-Cumalıkızık'ın yerleşkesinde oturan ilk öğrenimlerini tamamlamamış 16-40 yaş arası 100 erkekten oluşmaktadır.

En az 385 kişinin eğitim faaliyetlerine doğrudan katılması; yaklaşık 310 kişinin de projede kapsamında sunulacak hizmetlerden yararlanması öngörülmüştür.

Projenin eğitim kursları , girişimcilik ve istihdam seminerleri  Cumalıkızık  Koruma Yaşatma Projesi “Eğitimler” bölümünde listelenmiştir.

Proje Yürütme Kurulu:

Proje Koordinatörü - Zeki BAŞTÜRK
Eğitim Programcısı – Rahmi ÖZYİĞİT
Teknik Sekreter – Nadir İZMİR
Muhasebeci – Şerafettin GÖKALP
Yerleşim ve iletişim – Oya BOZKURT – Esra MİNEZ
Program Danışmanı – Salih PEKTAŞ
Asistan – Meltem ÖZTÜRK DEDE

Proje Bütçesi:

Yaklaşık olarak 90 000 Euro dur. Bütçenin tamamı eğitimler ve Proje evinin restorasyonuna harcanmıştır.

Copyright 2017 | BURSA UNESCO DERNEĞİ

By idedesignoffice.com