UNESCO HAKKINDA

Amaçları ve Boyutları

Amaçları ve Boyutları

 

PROJENİN AMACI

Zengin değerlerin birikimini taşıyan Cumalıkızıklıların örnek çalışmalarla sosyo-kültürel ve ekonomik alanda geliştirmeleri ve yerleşimlerini onarmalarına ve yaşamlarını iyileştirerek sürekliliklerine katkı sağlamaktır.

Projenin Başlama nedenleri;
Koruma politikalarındaki eksiklik, tarihi ve doğal dokunun yıpranmaya başlamış olması, şehre göç ile nüfusun azalması ve binaların yıkıma bırakılması, kaçak yapılaşma, eğitimde yetersizlik, köy tüzel kişiliğinin ve mal varlığının kaybedilmiş olması, tarım kazancının azalması, aile yapısında değişim, bütünü ile korunarak günümüze gelebilmiş tek yerleşim olmasıdır.

SOSYOKÜLTÜREL BOYUT

A-  Cumalıkızık’ın sosyal yapı gelişiminin planlı sürdürülebilirliğinin sağlanması
     -  Sosyal yapının gelişimi amaçlı sürdürülebilir bir eğitim ortamının sağlanması (bilgilendirme toplantıları, eğitim v.b.
     - Etkinliklerin düzenlenmesi  (seminerler, söyleşiler, sinema tiyatro sergi etkinlikleri vb)

B-  Cumalıkızık’ın kültürel yapısının korunması ve zenginleştirilmesi
     -  Bu amaçlı sürdürülebilir bir eğitim ortamının sağlanması
     -  Kültürel yapının zenginleştirilerek geleceğe taşınması
     -  Cumalıkızık’ın kültürel yapı işleyişinin örgütlenmesi ve bunun için gerekli kaynakların akılcı yönetimi Cumalıkızık halkının kendi kültürünün zenginleştirilme sürecini benimsemesi Cumalıkızık’ın sürdürülebilir bir kültürel yapı örgütlenmesinin oluşturulması ve desteklenmesi
     -  Cumalıkızık’ın önce yaşayanlarına sonra yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda tanıtılması. Yurt içi ve yurt dışı sunumlar, çeşitli tanıtım yayınları daha sonra gelenekselleşen şenlik organizasyonları yapılmıştır. İlk dört Cumalıkızık Festivali’nin planlanması, organizasyonu ve hayata geçirilmesi.

EKONOMİK BOYUT

A- Cumalıkızık’ın ekonomik yapısının incelenmesi.
   - Belirlenen farklı zaman birimlerinde ekonomik yapının incelenmesi ( Tarım-hayvancılık-ev ve el ürünleri vb. )
   - Çevresel değişimin ekonomik yapıya etkisi,
   - Yerleşimdeki iş gücünün ve yerleşimden giden iş gücünün incelenmesi,
   - Gelecekte Cumalıkızık’ın ekonomik gelişimi sağlayacak alt yapının araştırılması
   - Cumalıkızık’ın ekonomik gelişiminin sağlanması.
   - Ekonomik yapının değerlendirilmesi
   - Tarım girdisinin sürdürülebilir olması, eko tarım çalışmalarının geliştirilmesi,
   - Yerleşimden giden iş gücünün geri çekilmesi, iş kollarının geliştirilmesi, geleneksel zanaatlarının geliştirilmesi,
   - Ev ve el ürünlerinin geliştirilmesi, üretim-sunum-pazarlama modellerinin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
   - Yerleşimin tarihi geçmişinin geleceğe taşınmasında ekonomik girdiler sağlanması,
   - Cumalıkızık’ın doğal güzelliğinin yaşanırlığının sağlanması ve bunun ekonomik girdiye dönüştürülmesi,
   - Cumalıkızık’ın doğal değerlerinin ekonomik girdiye dönüştürülmesi (su vb.)
   - Ekonomik canlanmayı sağlayacak etkinliklerin sağlanması (şenlik-pazar-tur programları)

B- Cumalıkızık’ta sürdürülebilir ekonomik yapı örgütlenmesinin sağlanması / Finans ÇözümüFİZİKSEL BOYUT

Bursa Büyükşehir belediye Başkanı ve Tarihi Çevre Koruma ve Yenileme Şube Müdürlüğü’nün katkı ve koordinasyonuyla fiziksel çalışmalar başlamıştır. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı, Bursa UNESCO Derneği başkanı Erdem Saker aynı zamanda projenin başkanlığını üstlenmiş ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi,O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü ,Turizm İl Müdürlüğü, Bursa Müze Müdürlüğü, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü, TELEKOM Gençosman Müdürlüğü, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü, TEDAŞ Bursa Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü, ÇEKÜL-Yapı Donatı A.Ş., Özgür İnşaat San. A.Ş.’nin katkılarıyla sürdürülmüştür.

Copyright 2017 | BURSA UNESCO DERNEĞİ

By idedesignoffice.com